CACIB

Ludwigshafen

am 12.08.2007

 

Richter: Frau Butenhoff-Taufertshöfer

 

Ausstellungsergebnisse

(Fehlende Anwartschaften werden nachgereicht)

 

Ehrenklasse Rüden

Formwert

Hund

1. Platz

Excalibur v Sissy-Haus

 

Veteranenklasse Hündinnen

Formwert

Hund

1. Platz

Aysha v Maiischer Hof

 

Jugendklasse Rüden

Formwert

Hund

SG1

Jugendsieger Rheinland-Pfalz

Ju CAC/ChA

Carlo v Zeitschelhof

SG2

Prinz Poldi v Roßbach

SG3

Kansas v. Welland

G

Phedro-Palitto v Roßbach

Jugendklasse Hündinnen

Formwert

Hund

SG 1

Jugendsieger Rheinland-Pfalz

Ju CAC/ChA

Meus Amicus Filis

SG 2

Itsme v Heidersiefen
SG 3

Altonastigens Lagoda

SG 4

Iskia v. Welland

SG

Maxigor McLaurie

G

Maxigor McViolet

Zwischenklasse Rüden

Formwert

Hund

V 1

Res CACIB

CAC

ChA

Hobit Löwe v Gut Eiferslohn

V 2

Zenyo v Dreiburgenland

V 3

Jöckull Löwe v Walhall

G

Charlie Löwe v Atzenberg

Zwischenklasse Hündinnen

Formwert

Hund

V 1

Res CACIB

CAC

ChA

Cira v Zeitschelhof

V 2

Ezra D Boa Z Miloticek

V 3

Meus Amicus Fenja

SG 4

Catana Löwe v Atzenberg
SG

Hexe Hope Leo v Jerichower Land

Offene Klasse Rüden

Formwert

Hund

V 1

CACIB

CAC

ChA

Sieger Rheinland-Pfalz

Nemo v d Rasenmühle

V 2

Darius v Welland

V 3

Kasimir v Welland

SG 4

Bux XL Löwe aus Kurpfalz

Offene Klasse Hündinnen

Formwert

Hund

V 1

CACIB

CAC

ChA

Sieger Rheinland-Pfalz

BOB

Grazia Leonessa Löwe v Württemberg

V 2

Hjalmthrimul Löwe v Walhall

V 3

Fiona Fabrice v. Welland

SG 4

Boudice Löwe v Walhall

SG

Eszra-Zidaya v Holzland

Anja Verdi Du Domaine de la Ponctuation

G

Andra Alina a d Ebbe

           BOB = Rassebester

CAC = Anwartschaft auf den Titel "Deutscher Champion (Klub)"

Res.-CAC = Reserve-Anwartschaft auf den Titel "Deutscher Champion (Klub)"

Anw. Dt. Jug. Ch. Klub = Anwartschaft auf den Titel "Deutscher Jugend Champion (Klub)"

Res.-Anw. Dt. Jug. Ch. Klub = Reserve-Anwartschaft auf den Titel "Deutscher Jugend Champion (Klub)"